Centrum bezpečného opaľovania v soláriu

Informácie Centrá bezpečného opaľovania

Informácie o projekte

Cieľom projektu je podpora mierneho a bezpečného opaľovania v soláriách. Predpokladom pre splnenie tohto cieľa je európska norma STN EN 60335-2-27 + A1, A2. Pre prevádzkovateľa ponúka koncepcia prevádzkovanie solárnych štúdií a zariadení spĺňajúcich STN EN 60335-2-27 + A1, A2 .

Projekt Centra bezpečného opaľovania má informačný charakter a snaží sa poskytovať prevádzkovateľom a návštevníkom solárnych štúdií informácie o prechode na normu STN EN 60335-2-27 + A1, A2.

Dobrovoľným zapojením prevádzkovateľov solárií do projektu Centra bezpečného opaľovania pristúpili na podmienky prevádzky solárnych zariadení v súlade s normou STN EN 60335-2-27 + A1, A2. Vo svojich solárnych štúdiách nechali vykonať:

  • výmeny trubíc
  • tvárových žiaričov popr . ďalších nutných úprav pre splnenie maximálnu vyžarovací schopnosti v danom UV pásme 0,3 W/m2

Každé solárium zapojene do projektu je označené certifikačnou známkou

Zapojenie do projektu Centra bezpečného opaľovania je možné iba v prípade spolupráce so spoločnosťou insun sro za predpokladu splnenia podmienok viď. vyššie a Certifikátom o výmene trubíc vydaným spoločnosťou insun sro Spoločnosť insun s.r.o. nenesie zodpovednosť za možné riziká spojené s používaním zariadení označených známkou.

Náš cieľ je vybudovanie čo najviac Center bezpečného opaľovania v Slovenskej republike tak, aby sa mierne opaľovanie stalo bežnou súčasťou moderného štýlu života s minimalizáciou možných zdravotných rizík.

V solárnych štúdiách môžu byť označené známkou všetky, alebo len niektoré zariadenia spĺňajúce nasledujúce podmienky:

  • inštalované UV nízkotlakové, vysokotlakové žiariče spĺňajú technické požiadavky normy STN EN 60335-2-27 + A1, A2
  • v priestore štúdia sú viditeľne umiestnené Certifikáty o výmene trubíc
  • v priestore štúdia sú viditeľne umiestnené upozornenia podľa ČSN EN 60335-2-27 + A1, A2 STN EN 60335-2-27 + A1
 
 

ČSN EN 60335-2-27 +A1

Všetky nové soláriá predávaná do krajín Európskej únie od 23. júla 2007 musia podliehať novým predpisom EÚ. Predpisy obmedzujú intenzitu vyžarovania UV žiarenia spôsobujúceho erytém (začervenanie kože) na hodnotu 0,3 W/m2.

Užívatelia pri opaľovaní v soláriu môžu regulovať celý proces opaľovanie, ktoré sa vplyvom novej normy stáva šetrnejšia, pretože dávku žiarenia nie je možná prekračovať v takej miere ako sa doteraz v niektorých salónoch praktizuje.

Uvedenú normu musia spĺňať všetci výrobcovia solárií a UV lámp, ktorí predávajú svoje výrobky do krajín EÚ. Pre konečného užívateľa solárií by táto norma, ktorá je prijatá v Českej republike s platnosti od 01. 05. 2009, mala znamenať rozšírenie povedomia o pozitívnych účinkoch umelého a prírodného slnenie, avšak vyvarovať sa nadmernému vystavovaniu sa žiarenia.

Komisia Európskej únie nedávno zverejnila limit intenzity žiarenia pre solária, ktorý v decembri minulého roka odporučila pracovná skupina LVD ADCO Group, zodpovedná za smernica pre nízke napätie. V budúcnosti sa bude uplatňovať limit 0,3 W/m2. Podľa Zmluvy o Európskej únii sa toto obmedzenie sily žiarenia spôsobujúceho začervenanie kože na 0,3 W/m2 stáva od 01. 05. 2009 tohto roku normou platnou v celej Európe.

Aj použité soláriá tak môžu bez problému novú normu spĺňať väčšinou bez akýchkoľvek úprav. Je však dôležité sa obrátiť na odborného predajcu solárií, solárnych UV trubíc.

 

Čo by Vás ďalej mohlo zaujímať?

  • V teste ste uspeli dobre a chcete sa začať opaľovať v soláriu? Pozrite sa na našu ponuku kozmetiky do solária.
  • 10. pravidiel, ktoré by mal každý vedieť pred opaľovaním v soláriu.
 

Radi zodpovieme Vaše otázky
 *
 *
 *
 *
 (opatrenia proti SPAM robotom)
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.
 
Dôvody prečo InSun, s.r.o.
Novinky a trendy Vyberáme akcie z nášho e-shopu