Ochrana osobných údajov

Tieto webové stránky sú spravované Sun&Salt s.r.o.

Ak navštevujete tieto webové stránky, môže Sun&Salt s.r.o. zhromažďovať vaše osobné údaje a to buď priamo (v prípadoch, kde ste požiadaní o poskytnutie údajov) alebo nepriamo. Sun&Salt s.r.o. bude tieto osobné údaje používať iba v súlade s účelmi stanovenými týmto vyhlásením o dôvernosti a zaväzuje sa zhromaždené osobné údaje chrániť. V tomto vyhlásení sa uvádzajú účely spracovania dát v Sun&Salt s.r.o., použitie cookies a spôsob ochrany vašich osobných údajov.

Účel spracovania

Sun&Salt s.r.o. zhromažďuje a spracováva informácie o klientoch a návštevníkoch týchto webových stránok za účelom rozšírenia podnikania, informovanie a ponuky produktov a služieb, ktoré môžu byť predmetom vášho záujmu a za účelom vedenia štatistík súvisiacich s webovými stránkami. Informácie, ktoré poskytnete, budú použité na to, aby ste mohli byť kontaktovaný, napríklad v prípadoch oznámenia o funkčných zmenách webových stránok a ponuky služieb, ktoré pre vás môžu byť užitočné (ak nevylúčite zasielanie týchto ponúk).

Citlivé údaje

Sun&Salt s.r.o. nemá v úmysle pomocou týchto stránok zhromažďovať citlivé osobné údaje (ako sú údaje o politických názoroch, náboženstvo, alebo údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života). Ak by Sun&Salt s.r.o. takéto údaje zhromažďovala, budete najprv požiadaní o súhlas. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím nevyžiadaných citlivých osobných údajov Sun&Salt s.r.o. poskytujete zároveň svoj súhlas s použitím týchto údajov.

Cookies

Sun&Salt s.r.o. môže zhromažďovať a analyzovať informácie, ktoré sa týkajú používania týchto webových stránok, vrátane názvu domény, počtu klikov, navštívených stránok, predchádzajúcich a následne navštívených stránok a dĺžky pripojenia užívateľa. Tieto informácie môžu byť získané pomocou cookie. Cookie je malá textová zložka, umiestnená serverom týchto webových stránok na váš hard-disk. Môžete nastavením svojho vyhľadávače zvoliť, či cookie používať alebo nie. Pomocou cookie sa uľahčí a urýchli prehliadanie týchto webových stránok.

Webové stránky tretích strán

Chceli by sme upozorniť na to, že toto vyhlásenie o dôvernosti sa nevzťahuje na webové stránky tretích osôb, ktoré sú prepojené s týmito webovými stránkami.

Zmeny

Sun&Salt s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť jednotlivé sekcie tohto vyhlásenia o dôvernosti. Odporúčame čas od času zistiť, či toto vyhlásenie neobsahuje nejaké zmeny.

Radi zodpovieme Vaše otázky
 *
 *
 *
 *
 (opatrenia proti SPAM robotom)
Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.
 
Dôvody prečo InSun, s.r.o.
Novinky a trendy Vyberáme akcie z nášho e-shopu