Štartéry pre soláriá

Štartéry pre použitie so solárnymi trubicami zaručujú spoľahlivé a bezproblémové zapaľovanie. To zaisťuje dlhú životnosť trubíc. Okrem klasických štartérov pre bežné napätie, rad zahŕňa aj elektronický štartér.